- I denne saken har det tatt tid å få pengene tilbakeført til Norge. Men saken viser at det er mulig å få realiserte beslaglagte verdier også i utlandet, selv om det krever betydelig arbeid og utholdenhet, sier førstestatsadvokat Lars Stoltenberg.
 
I dommen fra 2010 ble blant annet en rekke farmer i Sør-Afrika inndratt som utbytte av straffbare forhold. Farmene er nå solgt, og Økokrim kan bekrefte at pengene er på vei tilbake til Norge. Det inndratte beløpet er på rundt 20,5 millioner norske kroner.
 
Det er vannverket som har stått for den praktiske håndteringen av salget av de inndratte midlene, blant annet en rekke kjøretøy, maskiner og båter. Også salget av farmene i Sør-Afrika, har vannverket håndtert.
 
- Vi har økt fokus på inndragning. Økonomisk kriminalitet skal ikke lønne seg, sier Stoltenberg. 
 
Økokrim er kjent med at det har tatt tid å få solgt farmene i Sør-Afrika, fordi markedet har vært krevende. Når farmene endelig ble solgt i 2016, har det i tillegg vært mange formelle hindringer for å få tilbakeført pengene til Norge. Den siste tiden har også Covid 19-situasjonen medført forsinkelser.
 
Når pengene kommer til Norge, vil de bli overført til Økokrims konto. I den utstrekning vannverkets erstatningskrav ikke allerede fullt ut er dekket ved andre inndratte verdier, vil pengene bli overført til vannverkets konto for dekning av erstatningskravet som følge av de straffbare handlingene. Eventuelle overskytende midler vil gå inn i statskassen.
 
Kontaktperson hos Økokrim: 
Førstestatsadvokat Lars Stoltenberg, tlf: 952 96 048