Formålet med ransakingen har vært å innhente informasjon som kan kaste lys over de faktiske forhold og som eventuelt kan bekrefte eller avkrefte mistanken. Av hensyn til etterforskingen og de impliserte vil ØKOKRIM ikke gi ytterligere kommentarer på dette stadiet.

Påtaleansvarlig er førstestatsadvokat Marianne Djupesland, tlf 911 15 460.