Som følge av dagens børsmelding fra PetroNor E&P Limited er det blitt kjent at Økokrim har vært i selskapets lokaler. Dette skjedde som ledd i en etterforsking og for å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte en mistanke om et straffbart forhold. Av hensyn til etterforskingen, vil ytterligere kommentarer fra Økokrim ikke bli gitt på dette stadiet.

Kontaktperson hos Økokrim:
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen, 23 29 10 30