Det var i mai 2007 at to tanker med oljeslam eksploderte på selskapets anlegg i Gulen, noe som medførte helsefarlig utslipp. Eksplosjonen førte til akutt utslipp av sot og stoffer som hydrokarboner, svoveldioksid og sulfider i form av omfattende røyk fra brannen. Straffesaken mot selskapet omfatter ikke forhold som er knyttet til virksomheten etter at Alexela overtok som eier sommeren 2007.

Økokrim har i samme sak tiltalt både tidligere styreleder og tidligere daglig leder i selskapet Vest Tank (nå Alexela Sløvåg AS) for miljøkriminalitet. Styrelederen er også tiltalt for økonomisk kriminalitet. En rådgiver innen kjemi er tiltalt for et tilfelle av overtredelse av forurensningsloven.

Kontaktperson i Økokrim: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, tlf 916 46 013.