Høyesteretts avgjørelse innebærer at punktum er satt i straffesaken om lag seks år etter at en tank på daværende Vest Tank AS sitt anlegg i Gulen i Sogn eksploderte 24. mai 2007. Vinteren 2006-2007 drev Vest Tank AS behandling av store mengder bensin uten nødvendige tillatelser fra Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. Eksplosjonen skjedde da det ble forsøkt å løse et avfallsproblem som oppstod som en følge av denne bensinbehandlingen. Foruten livsfare for de som var i nærheten av tankene, medførte eksplosjonen og røyken fra den betydelige plager for en rekke personer i området.

ØKOKRIM tiltalte i juni 2009 virksomhetens styreleder og daglig leder for brudd på forurensningsloven, arbeidsmiljøloven og brann- og eksplosjonsvern, samt en rådgiver for brudd på forurensningsloven. Høyesterett fastsatte i januar 2012 straffen for daglig leder til to års ubetinget fengsel. I tillegg ble han fradømt retten til å drive virksomhet eller være daglig leder eller å sitte i et selskaps styre hvor denne virksomheten krever tillatelse fra Klima- og forurensningsdirektoratet eller Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på fem år. Styrelederens straff på to år og fem måneders fengsel omfatter også utroskap og forsikringsbedrageri på ca 3,7 millioner kroner. I tillegg er han idømt tilsvarende rettighetstap som daglig leder.

Saken har vært etterforsket av ØKOKRIM i samarbeid med Hordaland politidistrikt og Kripos.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Tarjei Istad, tlf 996 24 976.

tanker  

 

 

 

 

 

To av tankbilene som ble totalskadet i eksplosjonen. Det oppholdt seg tre personer ved bilene da tankgården i bakgrunnen eksploderte.