Tingretten har ikke festet lit til at pengene er betaling for advokattjenester i Russland, og har kommet til at det dreier seg om utbytte fra straffbare handlinger som skal inndras.  

– Retten har, i likhet med påtalemyndigheten, kommet til at pengene som er endt opp på den russiske statsborgerens kontoer i Norge er utbytte av straffbare handlinger. Det er et økende problem at utbytte fra kriminalitet som begås i et land hvitvaskes og mottas i et annet land, sier statsadvokat Joakim Ziesler Berge i Økokrim.

Den russiske eieren av pengene er siktet for heleri.

Dommen er ikke rettskraftig.

 

Kontaktperson:

Joakim Ziesler Berge, statsadvokat

Tlf. 488 87 986