Økokrim har i flere saker sett at dette unntaket fra plikten til å søke kommunen om byggetillatelse kan føre til større terrenginngrep enn det som kanskje var Kommunal- og regionaldepartementets intensjon.

Sprengningen hadde likevel vært ulovlig dersom den hadde vært strid med reguleringsplanen. Det bortsprengte området var imidlertid regulert til byggeområde, og planen inneholdt kun en byggegrense.

Kontaktperson: Politiadvokat Tarjei Istad, 23 29 12 98, 99 62 49 76.