ØKOKRIM åpnet etterforskning mot fire av bøndene som figurerer i dokumentaren.

– Vi har gjennomført en grundig og omfattende etterforskning av de aktuelle forholdene, sier konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

En av bøndene som var siktet har i avhør tilstått forholdene. Han skal ha kastrert gris i strid med regelverket. Blant annet ble det ikke gitt bedøvelse i forbindelse med inngrepet, og grisen var langt over aldersgrensen for kastrering på 4 uke.

– Inngrepet har utvilsomt medført unødvendig og betydelig smerte for grisen, sier Bache Dahl.

For de tre øvrige bøndene er sakene henlagt.

For personen som filmet undercover på grisegårdene er saken også henlagt. Hun fikk mistenktstatus i forbindelse med at hun skulle forklare seg til politiet om forhold vist i dokumentaren som potensielt kunne medføre straffansvar. Mistenktstatus utløser flere rettigheter, blant annet retten til å la seg bistå av forsvarer, og rett til dokumentinnsyn. Saken er henlagt som intet straffbart forhold. Konklusjonen har sin bakgrunn i nødrettsbetraktninger. Vi konkluderer med at undercoverfilmeren har handlet som hun har gjort for å forhindre at andre griser får samme behandling.

ØKOKRIM har hatt god dialog med Mattilsynet i saken.

Kontaktpersoner i ØKOKRIM:
Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl

Tlf: 905 19 092