En 49 år gammel mann ble av Borgarting lagmannsrett i februar dømt til 24 dagers betinget fengsel og 20 000 kroner i bot, for to tilfeller at kastrering i strid med dyrevelferdsloven og forskrift om hold av svin. Tingrettens dom var betinget fengsel i 45 dager og 20 000 kroner i bot.

Økokrim anker nå lagmannsrettens dom til Høyesterett:

- Vi mener det er viktig at Høyesterett ser på hva som er korrekt straffenivå for denne type lovbrudd, sier påtaleansvarlig i saken, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Bache Dahl sier Økokrim ikke enig i straffenivået lagmannsretten har konkludert med:

- Vi er skuffet over utfallet av lagmannsrettens konklusjon. Vi mener handlingene er alvorlige og fortjener en strengere straff.

Bonden hadde overtrådt forbudet mot å kastrere gris eldre enn fire uker. Han hadde også overtrådt reglene som fastslår at kastrering av gris skal utføres av veterinær, med bedøvelse og langtidsvirkende smertelindring. Den ene kastreringen ble vist på NRKs Brennpunkt-dokumentar Griseindustriens hemmeligheter.

Kontaktperson hos Økokrim er konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl telefon: 905 19 092.