Om du har et ærend som kan løses pr. telefon oppforderer vi deg til å benytte deg av denne mulugheten. Om du har behov for å besøke publikumsmottaket ber vi deg om å føge anvisningene på stedet.