Har du gjort avtale om møte med en ansatt i ØKOKRIM, ber vi deg om å kontakte vedkommende direkte. Eventuellt så kan du ringe sentralbordet, eller sende en e-post til postmottaket.