Ordføreren og forretningsmannen ble i forrige uke frifunnet av Eidsivating lagmannsrett. Økokrim anker ikke dommen til Høyesterett, og den er dermed rettskraftig.

«Påtalemyndigheten har gjort en grundig vurdering av dommen og har kommet til at den ikke vil bli anket», sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim.

Kontaktpersoner hos Økokrim:
Trude Stanghelle, telefon: 928 06 758
kommunikasjon.okokrim@politiet.no, telefon: 23 29 10 30