Sentralt i saken står et utbyggingsprosjekt i Hakadal.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125 000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

- ØKOKRIM mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Esben Kyhring.

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune. Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet.

ØKOKRIM har i sin trusselvurdering for 2020 fremhevet risikoen for korrupsjon på kommunalt nivå og særlig på områder der kommunal virksomhet møter privat næringsliv, slik som i byggesaker. Flere saker de senere år underbygger at dette er et risikoområde.

- Korrupsjon i det offentlige kan i ytterste konsekvens svekke tilliten til myndigheter og politikere, sier Kyhring.

For tre andre personer som også har vært siktet i saken, er forholdet henlagt etter bevisets stilling.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM:
Førstestatsadvokat Esben Kyhring Tlf: 481 26 601
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen Tlf: 474 88 858