Mannen er i en tilståelsesdom dømte for å ha solgt minst 7.000 kilo kongekrabbe i en periode på minst ti år, til en verdi av minst 3,5 millioner kroner.  Tingrettens dom sier at "virksomheten har hatt et profesjonelt preg ved at det er organisert med involverte i leverandør og salgsledd, og omfatter et betydelig mottaksledd".

Domfelte må tåle inndragning av 452.000 kroner, hvorav 268.000 ble beslaglagt da ØKOKRIM ransaket mannens bopel. Mannen er også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet ved kjøp og salg av sjømat i fem år.

-Vi ser alvorlig på denne type ulovlig omsetning og mener at det bør reageres strengt mot den, noe tingretten var enig i, sier politiadvokat Erlend Stenberg.

Den dømte ble pågrepet i en koordinert politiaksjon 19. november og ble dømt en måned senere.

-At det har latt seg gjøre bringe saken til pådømmelse så raskt synes vi er positivt, sier Stenberg.

Saken er en del av et stort prosjekt hvor blant annet Finnmark politidistrikt og ØKOKRIM har samarbeidet, og er den første som har kommet til doms gjennom dette arbeidet.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Håvard Kampen, 95440968 og politiadvokat Erlend Stenberg, 97199550.