Han må også betale en bot til staten på 540 000 kroner. Unndratt skatt utgjorde 5,4 millioner kroner. 
 
Mannen har i perioden 2014 til 2019 oppgitt uriktige og ufullstendige opplysninger til skattemyndigheten, ved at han ikke har opplyst at han i realiteten var skattepliktig til Norge.
 
Han er dømt for å ha unnlatt å oppgi skattepliktig inntekt på om lag 12,8 millioner kroner og formue på 307 millioner kroner. Retten er enig i han var skattepliktig til Norge for all sin inntekt og formue i tiltaleperioden.
 
Frifunnet for forsett
Tiltalen gjaldt forsettlig grovt skattesvik for tre av årene. Han ble domfelt av Oslo Tingrett for grovt uaktsomt grovt skattesvik for hele perioden, men frifunnet for forsettlig overtredelse.  
 
- Dette er en alvorlig sak fordi det dreier seg om skatteunndragelser over mange år av et betydelig beløp. Økokrim vil nå lese dommen grundig for å vurdere om det er grunnlag for å anke dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender. 
 
 
Kontaktperson:
Førstestatsadvokat Marianne Bender
902 04 300
 
Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30