Den tidligere fotballspilleren og forretningsmannen ble dømt til fengsel i 1 år og 2 måneder for grovt uaktsomt grovt skattesvik gjennom seks år.
Han må også betale en bot til staten på 540 000 kroner.

Tiltalen gjaldt i tillegg forsettlig grovt skattesvik for tre av årene, som han ble frifunnet for.

Vi er ikke fornøyd med alt som står i dommen, men han er idømt en lang fengselsstraff for grovt skattesvik. På bakgrunn av en helhetsvurdering har vi derfor kommet frem til å ikke anke dommen, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.

 

Kontaktperson:
Førstestatsadvokat Marianne Bender
902 04 300

Kommunikasjon.okokrim@politiet.no
23 29 10 30