I samme sakskompleks har E&P Holding AS vedtatt forelegg på 85 millioner kroner som selskapet ble ilagt for grovt skattesvik på vel 291 millioner kroner etter misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.

De to mennene hadde ledende stillinger i E&P Holding AS og TGS Nopec Geophysical Company ASA, og er ifølge dommen fra Oslo tingrett dømt til fengselsstraffer på henholdsvis fem år og tre år og ti måneder.
 
- ØKOKRIM er fornøyd med at vi fikk medhold i at det har skjedd en grov skatteunndragelse i denne saken, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

«Grovt skattesvik er en forbrytelse av særlig samfunnsskadelig karakter» og «en forbrytelse mot et tillitsbasert system som det ofte er vanskelig å oppdage uten bruk av store ressurser.  Allmennpreventive hensyn veier tungt ved straffeutmålingen», heter det i dommen.

TGS Nopec Geophysical Company ASA dømmes til en bot på 90 millioner kroner for medvirkning til grovt skattesvik. Ifølge dommen er foretaksstraff «egnet til å bekjempe slik kriminalitet. Slik straff vil bidra til økt bevissthet om ansvaret for å sikre mot denne formen for kriminalitet. Overtredelsens grovhet tilsier en reaksjon».

«Sett på bakgrunn av grovheten av overtredelsen, fordelene som TGS oppnådde ved salget og økonomien til TGS, finner retten at boten passende kan settes til 90 millioner kroner», skriver Oslo tingrett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender tlf. 902 04 300