- ØKOKRIM mener at lagmannsretten har tatt feil ved vurderingen av rettslige spørsmål i saken, sier førstestatsadvokat Marianne Bender.
 
Frifinnelsen mot en person og TGS Nopec Geophysical Company ASA som var tiltalt for medvirkning til skatteunndragelsen blir etter en helhetsvurdering ikke anket. 
 
I samme sakskompleks har E&P Holding AS vedtatt forelegg på 85 millioner kroner som selskapet ble ilagt for grov skatteunndragelse på vel 291 millioner kroner etter misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.
 
Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender, tlf. 90 20 43 00.