Bonden hadde overtrådt forbudet mot å kastrere gris eldre enn fire uker. Han hadde også overtrådt reglene som fastslår at kastrering av gris skal utføres av veterinær, med bedøvelse og langtidsvirkende smertelindring. Den ene kastreringen ble vist på NRKs Brennpunkt-dokumentar Griseindustriens hemmeligheter.

Lagmannsretten konkluderte med at utgangspunktet for straffutmålingen var ubetinget fengsel. Lagmannsretten mente likevel, etter en konkret vurdering, at passende straff i saken var betinget fengsel i kombinasjon med en følbar bot.

- Vi tar dommen til etterretning, men er skuffet over utfallet av lagmannsrettens konklusjon i denne saken. Vi mener handlingene er alvorlige og fortjener en strengere straff, og det var også bakgrunnen for at vi anket, sier påtaleansvarlig i saken, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Tingrettens dom var betinget fengsel i 45 dager og 20 000 kroner i bot.

Dommen er rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim: Konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl, tlf. 905 19 092