Utroskapet er begått mot en rekke selskaper i bygg- og anleggsbransjen. Det er tatt ut store kontante beløp fra selskapenes bakkonti, og deretter utferdiget fiktive fakturaer for å dekke opp disse beløpene. Medvirkningshandlingen besto i å ta ut penger fra selskapenes bankkonti og overlevere dem til hovedmannen. Hovedmannen i saken har forsvunnet og er etterlyst over hele verden via Interpol.

Saken er et resultat av ØKOKRIMs satsing mot økonomisk kriminalitet i bygg- og anleggsbransjen; en satsing som har medført flere domfellelser, jf pressemeldinger 30.10.2008, 19.11.2008 og 8.12.2009 (se www.okokrim.no, nyhetsarkiv).

Etter ØKOKRIMs mening sender disse dommene et klart signal om at også de som "bare" medvirker risikerer omfattende fengselsstraffer og inndragingskrav.

Kontaktperson i ØKOKRIM: politiadvokat Trude Stanghelle, tlf 928 06 758.