Mannen jobbet for et leverandørselskap som leverte tjenester til Stendi AS, og han har erkjent at han kjøpte en tomt fra en tidligere regiondirektør i Stendi AS til overpris for ikke å miste oppdrag fra Stendi AS.

Tingretten la ved straffutmålingen blant annet vekt på at mannen var varsler og at varslingen medførte at Stendi AS startet en intern gransking i selskapet, samt at mannen var under press.

Påtalemyndigheten har godtatt dommen.

Kontaktperson: Konst. statsadvokat Anne Glede Allum, telefon 415 38 395