I dommen skriver retten: "Tiltalte er funnet skyldig i blant annet grovt underslag og grov selvvasking av betydelige beløp. Man er her i kjerneområdet for inndragning av utbytte og inndragningsinstituttets allmennpreventive funksjon tilsier med styrke at inndragningsansvaret ikke reduseres".

Mannen ble i 2018 dømt til fengsel for de samme forholdene i Stavanger tingrett, og anket da dommen. Gulating lagmannsrett opprettholder dommen fra tingretten, men frikjenner et tilfelle av dokumentfalsk.

Mannen har vært daglig leder og leder av styret i en menneskerettighetsorganisasjon som i perioden 2013-2016 ble tilført 118.677.774 kroner via donasjoner fra Midtøsten. Den dømte mannen ble i samme periode tilført ca. 20 millioner kroner fra de sammen donorene.

Omtrent ti millioner kroner har gått ut fra organisasjonens konto og har blitt brukt til pengespill på Internett.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Statsadvokat Joakim Ziesler Berge, 488 87 986