Borgarting lagmannsrett opprettholder tidligere dom fra Kongsberg og Eiker tingrett, men reduserer straffen for de fire mennene noe:

  • En 31 år gammel mann er dømt til fengsel i to år og en måned.
  • En 38 år gammel mann er dømt til fengsel i ett år og en måned.
  • En 33 år gammel mann er dømt til fengsel i 90 dager, hvorav 70 dager gjøres betinget og med en prøvetid på to år.
  • En 41 år gammel mann er dømt til fengsel i 75 dager, hvorav 55 dager gjøres betinget og med en prøvetid på to år.
  • En 48 år gammel kvinne er dømt til fengsel i 90 dager.

Samtlige menn ble fradømt rett til å jakte i fem år. Tre av mennene og kvinnen ble ilagt forbud mot å holde hund i minimum fem år. De fire mennene må avlegge ny jegerprøve om de ønsker å jakte igjen etter forbudet. De fire mennene ble også dømt til å betale saksomkostninger.

- Dommen slår fast at dyrevelferdsloven § 20 kan anvendes sammen med viltlovens § 19, noe som er en viktig avklaring av sentrale bestemmelser om jakt og dyrevelferd, uttaler konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli.

- Straffutmålingen gjenspeiler og skjerper utmålingspraksis fra Høyesterett for grove overtredelser av dyrevelferdsloven. Saken gir også viktige signaler om grensene for hva man kan trene hunder til, sier Svae-Grotli.

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ikke rettskraftig.

Se også https://www.okokrim.no/seks-doemde-for-grov-dyrevelferdskriminalitet.6119702-411472.html

Kontaktperson hos ØKOKRIM: Førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland, 916 46 013