Han vitnet da Borgarting lagmannsrett behandlet den såkalte Johnsen Oil-saken i 2020. I lagmannsretten forklarte han seg ulikt sammenliknet med hvordan han forklarte seg i politiavhør og i tingrettsbehandlingen. 
 
Prøvde å lokke vitner
Tiltalen som nå er tatt ut bygger på at tiltalte forklarte seg uriktig i lagmannsretten, samt at han prøvde å påvirke to andre vitner til å gjøre det samme. De skal ha blitt tilbudt fordeler mot at de endret forklaring.
 
Vitnepåvirkning eller forsøk på det er alvorlig. Det er svært viktig å verne aktører i rettsvesenet mot slikt, sier politiadvokat i Økokrim, Johan Løken.
 
Grov motarbeiding av rettsvesenet har en strafferamme på fengsel inntil 10 år.
 
Større sakskompleks
Johnson Oil-saken handlet om at investorer ble lurt til å kjøpe aksjer i det danske selskapet. Det er tatt ut flere tiltaler og flere er dømt i samme kompleks: 
  • Hovedmannen ble dømt til fem års fengsel og inndragning av 11,6 millioner kroner i Borgarting lagmannsrett i 2021. 
  • Advokaten hans er dømt for grovt bedrageri og fratatt bevilgningen
  • Faren til hovedmannen ble dømt til 2,5 års fengsel for grovt skattesvik, men slapp å sone da han senere ble syk.
  • En lege er nylig tiltalt for grov skatteunndragelse, på til sammen 8,2 millioner kroner. I årene fra 2009 til 2020 skal han ha unnlatt å oppgi inntekter på nær 18 millioner kroner til skattemyndighetene.