Lagmannsretten har slått fast at mannen står bak grovt bedrageri av nærmere 53 millioner kroner, grov utroskap for mer enn 25 millioner kroner og grovt skattesvik for mer enn 1,2 millioner kroner.

Mannen er i tillegg dømt for å ha spredd uriktig og villedende opplysninger til investorer og i årsregnskapene til Johnsen Oil AS. De straffbare forholdene omfatter perioden 2005-2013.

Saken har vært gjenstand for omfattende etterforsking hos Økokrim, blant annet som følge av at de straffbare forholdene ble begått i utlandet.

- Bedrageriene og forholdene i denne saken er svært omfattende og alvorlige, og vi er fornøyde med lagmannsrettens konklusjon, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Geir Kavlie.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson i Økokrim: førstestatsadvokat Geir Kavlie, tlf: 410 24 592