Denne gangen er det hovedvekt på dyrevelferdskriminalitet, men du kan også lese om blant annet forslag til nytt miljøkriminalitetsrundskriv fra EU, bruk av termisk optikk under jakt på storvilt, Interpols undersøkelse om kulturminnekriminalitet og mange viktig miljøkriminalitetsdommer.

Dyrevelferdslovbrudd kan utgjøre alvorlig miljøkriminalitet. Økokrim har fått nasjonalt ansvar for å bekjempe dyrevelferdskriminalitet og trusselvurderingen for 2022 viser at slik kriminali­tet er forventet å bli en av de største truslene innenfor våre ansvarsområder de neste årene.

«Det er viktig å følge opp alvorlig dyrevelferdskriminalitet, og vi ser at samfunnet reagerer når dyr blir utsatt for kriminalitet. Denne utgaven av Miljøkrim prøve å belyse bredden i denne typen kriminalitet», sier ansvarlig redaktør for Miljøkrim, førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland.

Lovbrudd mot dyr kan også dreie seg om velferd for fisk, opptrening av hunder som "catch-dogs" og viltlevende arter som blir jaktet på eller på andre måter påvirket av mennesker.

Last ned Miljøkrimbladet her eller ta kontakt med redaksjonen for å få et fysisk eksemplar tilsendt.