Den ene artikkelen gjelder Høyesterettspraksis om miljøkriminalitet fra de siste 15 år og er en ajourført artikkel fra festskriftet til Tore Schei: Rettsavklaring og rettsutvikling (Universitetsforlaget 2016). Den andre er en nærmere omtale av etterforskningen og iretteføringen av ulvesaken, som i september i fjor ble avgjort i Høyesterett. Den er blant de alvorligste miljøkriminalitetssakene som er behandlet av norsk domstol.

Tidsskriftet vil som vanlig sendes i posten til deg som står som mottaker. Ønsker du å stå som mottaker, eller har spørsmål til abonnementet – ta kontakt med Nina Norset Little.

God lesing