Avsenderne benytter oversetterprogrammer som de laster ned fra Internett, og sender e-postene rundt til personer bosatt i Norge. E-postene er svært dårlig oversatt, og det kan være lettere å forstå at det er et forsøk på bedrageri når man leser teksten på norsk, men Økokrim vil likevel advare mot disse e-postene.

Se eksempler på Nigeriabrev her (pdf):

Gå til siden om «Nigeriabedragerier» her.