Dette er avansert og organisert økonomisk kriminalitet som rammer tusenvis av personer, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth. 

Økokrim overtok i september en sak fra PST, hvor en person nå er siktet og varetektsfengslet for forsøk på en mengde grove bedragerier ved hjelp av en såkalt IMSI-catcher. Etterforskningen er i en tidlig fase, men Økokrim har avdekket at bedrageriene fortsatt pågår, og vil derfor advare befolkningen. 

Første liknende straffesak i Norge 
Siktede har sendt ut SMS med lenke til en falsk nettside, der en blir bedt om å oppgi kontoinformasjon. Dette er gjennomført ved hjelp av en IMSI-catcher som han har kjørt rundt med i bilen sin. SMSen har blitt sendt ut til de telefonene som har oppholdt seg i nærheten av hans sporingsutstyr. 

Det er første gang vi har en straffesak ved hjelp av denne metoden i Norge. Vi skal bruke denne saken til å bli enda bedre på å bekjempe digitale bedrageri, og til å finne ut om denne typen modus er mulig å forebygge, sier Lønseth. 

Oppfordrer mulig berørte til å sperre bankkortet sitt
Etterforskningen har avdekket at bankkortene den siktede har lagret, fortsatt blir trukket for penger. Det er derfor en fare for at flere tusen nordmenn kan bli bedratt i dagene og ukene som kommer, selv om gjerningspersonen er pågrepet. 

Vi har avdekket at bedrageriene fortsatt pågår. Dette tyder på at kortopplysningene lagres og brukes uker og måneder etter at kortinformasjonen er innhentet. Potensielt flere tusen nordmenn kan bli svindlet i tiden fremover, advarer påtaleansvarlig hos Økokrim, førstestatsadvokat Marianne Bender.

Hun oppfordrer derfor alle som mener de kan være berørt til å sperre kortet sitt. 

Sjekk om du kan være berørt i den konkrete saken lenger ned i artikkelen. 

Økokrim vet at vi er sårbare for teknisk bedrageri i Norge. Teknisk forebygging er avgjørende for å få bukt med digitale bedragerier i Norge. Vi ønsker å tette disse sårbarhetshullene, og oppfordrer teleoperatørene til å dele sine metoder for teknisk forebygging med hverandre. 

Derfor har Økokrim tatt initiativ til et konkret forebyggende samarbeidet med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Vi vet at bedragere kan utnytte telenettet. Dette er et kjempeproblem, og slike forsøk på bedrageri skjer daglig. Vi har vært helt tydelig på at Norge trenger en handlingsplan på å bekjempe og forebygge bedragerier. Økokrim vil gjerne være en aktiv bidragsyter, men initiativet må komme fra politisk hold fordi det vil berøre flere departementer, sier Lønseth. 

Samarbeider med DnBs Financial Cyber Crime Center
DnB har mange kunder som er rammet, og Økokrim samarbeider tett med dem i etterforskningen. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at det ikke kun er DnBs kunder som kan være rammet.
Mannen ble varetektsfengslet på begjæring fra PST 10. september, og saken ble overtatt av Økokrim 22. september. Etter Økokrim overtok ansvaret for etterforskningen ble han på nytt varetektsfengslet i fire uker frem til 24. oktober.

 

Hvem kan være berørt i denne konkrete saken? 
  • Du har oppholdt deg i Oslo eller Bergen mellom 17. august og 8. september i år
  • Du har fått SMS fra det som kan se ut som DNB, DHL eller Bank Norwegian 
  • Du har trykket på lenken og lagt inn kortinformasjon og/eller Bank-ID 
Da må du sperre kortet ditt snarest! Selv om kortet ditt ikke er belastet frem til nå, kan det skje fremover i tid. 

 

Pressemelding om overtakelse av saken fra PST fra 22. september  
Pressemelding om samarbeid med Nkom

 

Kontaktperson:
Marianne  Bender
førstestatsadvokat
marianne.bender@politiet.no  
902 04 300

kommunikasjon.okokrim@politiet.no   
23 29 10 30 (08.00-15.45)