Den 21. juli 2023 ble det kjent at minister for forskning og høyere utdanning, Ola Borten Moe, i 2022 og 2023 hadde kjøpt aksjer notert på Oslo børs mens han satt som statsråd. 
Det kom også frem at det i tiden før aksjekjøpene kunne ha foreligget innsideinformasjon, og som var kjent i statsadministrasjonen. Siden det var en mulighet for at Borten Moe kunne ha hatt tilgang til slik informasjon da han kjøpte aksjer, besluttet Økokrim den 21. august 2023 å åpne etterforskning i saken. 
 
- Det har gjennom etterforskningen ikke fremkommet noen holdepunkter for at Ola Borten Moe har foretatt innsidehandel. Dette samsvarer med det han selv har opplyst, sier sjef for Økokrim, Pål K. Lønseth.
 
Kartlegging av innsideinformasjon
Økokrims undersøkelser har i hovedsak hatt til formål å kartlegge om Borten Moes beslutning om å kjøpe aksjer kan ha vært påvirket av innsideinformasjon og som ledd i dette hvem som hadde innsideinformasjon om Kongsberg-gruppen i tiden før Ola Borten Moes handler i selskapet 5. januar 2023 og 11. juli 2023. Etterforskningen har ikke avdekket opplysninger som gir mistanke om at Borten Moe har foretatt innsidehandel.
 
Økokrim har også gjort undersøkelser rundt Ola Borten Moes aksjekjøp i YARA i april 2022. Borten Moe hadde ved to anledninger før dette tidspunktet kontakt med selskapet, men på tidspunktene for Borten Moes aksjekjøp i YARA forelå det ikke innsideinformasjon om selskapet. 
 
Vår konklusjon er at Ola Borten Moe er helt utenfor mistanke for innsidehandel. Saken er derfor henlagt i tråd med dette, sier Lønseth. 
 
Kontakt:
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
tlf: 23291030