Den ene av de to domfelte hadde kjøpt aksjer for ca. 1,7 millioner kroner og den andre for ca. 160 000 kroner. Kjøpene ble gjennomført den 23. mars 2022, dagen før Aker Horizons offentliggjorde at Mitsui & Co., Ltd. sluttet seg til Aker Horizons som langsiktig strategisk investor i Aker Horizons' irske datterselskap Mainstream Renewable Power Ltd. Begge de domfelte solgte aksjene sine straks etter at børsmelding fra Aker Horizons ble offentliggjort den 24. mars. De satt da igjen med gevinster på henholdsvis ca. 486 000 kroner og ca. 40 000 kroner.

De to personene forklarte i tingretten at den ansatte i Aker Horizons oppfordret dem til å kjøpe aksjer i Aker Horizons før nyheten om avtalen ble kjent for aksjemarkedet. De er nå dømt til henholdsvis 5 måneder og 45 dager ubetinget fengsel, etter fullt fradrag i straffen for å ha avgitt uforbeholdne tilståelser. Begge har vedtatt dommen.

Ulovlig deling av innsideinformasjon og tilskyndelse til å foreta innsidehandel

Den tidligere ansatte i Aker Horizons som de domfelte oppga å ha mottatt råd fra, hadde innsideinformasjon om avtalen mellom Aker Horizons og Mitsui gjennom sin jobb. Vedkommende er mistenkt for å ha ulovlig delt innsideinformasjon og for å ha tilskyndet til eller anbefalt de domfelte til å foreta innsidehandel. Saken mot vedkommende er fortsatt under etterforsking ved Økokrim.

Aksjemarkedets integritet og tillit

Markedsintegritet og tillit er forutsetninger for økonomisk vekst og velstand. Markedsmisbruk skader finansmarkedenes integritet, og kan undergrave allmennhetens og investorenes tillit til verdipapirer.

Personer som ikke selv besitter innsideinformasjon skader også markedet, når de handler på råd fra personer som har innsideinformasjon. Det er derfor like straffbart å handle på råd basert på innsideinformasjon, som å handle på innsideinformasjon.

Allmennpreventive hensyn tilsier i lys av den generelt lave oppdagelsesrisikoen at det reageres med strenge straffer mot innsidehandel og andre former for markedsmisbruk, sier politiadvokat Lars-Kaspar Andersen, fagansvarlig for finansmarked og finanskriminalitet i Økokrim.

 

Kontaktperson:
Lars-Kaspar Andersen
Politiadvokat
917 16 383

kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)