Sammen med Nærings- og fiskeridepartementet lanserte Økokrim i dag nye tiltak mot fiskerikriminalitet. I trusselvurderingen identifiserer vi fiskerikriminalitet som en alvorlig trussel mot viktige samfunnsverdier, og vi styrker innsatsen på området. Et av tiltakene er å etablere et tipsmottak for fiskerikriminalitet.

- Politiet lanserer i dag en tipsløsning som vi håper vil hjelpe oss med å styrke politiets kunnskap på fiskekrimfeltet. Vi oppfordrer publikum til å gi oss informasjon dersom de skulle komme over lovbrudd med vinterfisket i år, sier sjef Økokrim, Pål K. Lønseth.

Flere tiltak

- Økokrim har god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Politidirektoratet og vi ser at vi har en viktig rolle som leverandør av nasjonal strategisk etterretning, og i å bistå politidistriktene både med styrket kunnskapsgrunnlag, i etterforskning og påtale av fiskerikriminalitet, sier Lønseth.

- Vi ser frem til å jobbe tett med etterretning og etterforskningsmiljøene i distriktene og hos ressurskontrollen, sier Lønseth.

Tipsløsningen er tilgjengelig på følgende adresse:

https://tips.politiet.no/fiskekrim