Tiltalen for utroskap gjelder en lang periode og et samlet beløp på ca. 62 millioner kroner. Etterforskningen konkluderer med at det ble inngått fiktive avtaler som skjulte utroskapen.

«Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet. Og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon», sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Bård Thorsen, 414 54 172.