Tre personer ble onsdag pågrep og siktet av Økokrim for grov økonomisk utroskap i. I forbindelse med pågripelsene ble det foretatt ransaking flere steder på Østlandet og Vestlandet.

- Konkurskriminalitet er et samfunnsproblem som blant annet rammer kreditorene og svekker tilliten til næringslivet, og særlig alvorlig er det hvis man urettmessig tapper økonomien i et selskap som er i en sårbar økonomisk situasjon. Etterforskningen skal nå avklare om det har skjedd noe straffbart, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen.

De siktede ble fremstilt for fengsling i Oslo tingrett torsdag. Etterforskningen er på et tidlig stadium og ytterligere pågripelser kan ikke utelukkes.

Kontaktperson i Økokrim:
Førstestatsadvokat Bård Thorsen, tlf. 414 54 172