Den 1. januar 2020 ble det satt i verk endringer i forskrift om forbud mot spillbetalingsformidling. Endringene har som mål å gjøre forbudet mot betalingsformidling for pengespill, som ikke har norsk godkjenning, mer effektivt, for å begrense ulovlig pengespilltilbud.

Foretak som yter betalingstjenester i Norge
har ikke lov til å formidle innsats og gevinst
i pengespill som ikke har tillatelse i Norge, jf.
pengespilloven § 2 første ledd, lotteriloven
§ 11, totalisatorloven § 3 første ledd.

Lotteritilsynet understreker at forbudet mot formidling av betaling gjelder generelt, og ikke kun i de tilfellene Lotteritilsynet har truffet vedtak. Dersom banker og andre finansforetak har mistanke om pengespilltransaksjoner, bør de gjøre nærmere undersøkelser rundt dette. I de tilfeller foretakene er kjent med at transaksjonen er innskudd til eller utbetaling fra pengespill, uten norsk tillatelse, er foretakene pliktig å stanse denne.

Når skal transaksjoner stanses ved ulovlig pengespill?

 • Når Lotteritilsynet har gjort vedtak, skal banker og andre finansforetak stanse pengespilltransaksjoner til og fra konkrete kontonummer eller foretak som vedtaket gjelder.
   
 • Dersom banker og andre finansforetak er kjent med at transaksjoner er innskudd til eller utbetaling fra pengespill, uten norsk tillatelse, før transaksjonen er gjennomført, så er foretakene pliktig å stanse disse transaksjonene. Lotteritilsynet oppfordrer også banker og andre finansforetak til å informere Lotteritilsynet om konkrete selskap som ulovlig formidler pengespill til nordmenn, der foretakene selv har stanset transaksjoner. Lotteritilsynet kan da bruke den informasjonen til å fatte nye vedtak.
   
 • Banker og andre finansforetak skal stanse betalingstransaksjoner med betalingskort med brukerstedskode (MCC 7995) for pengespill, som ikke har landkode Norge og norsk tillatelse. Norsk Tipping, Norsk Rikstoto, enkelte av de store landsdekkende lotteriene og fysiske bingohaller i Norge, er de eneste selskapene som har lov til å tilby pengespill på nett i Norge. Banker og andre finansforetak skal i tillegg undersøke alle betalingstransaksjoner til og fra pengespill som Lotteritilsynet tidligere har sendt vedtak om jf. forskrift om spillbetalingsformidling § 4.
   
 • Banker og andre finansforetak har mye informasjon til å kunne avdekke og stanse ulovlige spilltransaksjoner. Mange banker har i dag lagt inn sjekkpunkter på transaksjoner og transaksjonsmønster som for eksempel beløp til og fra bestemte land, brukerstedskoder og kunder som foretakene vet spiller på utenlandske nettspill. For øvrig kan kommentarfelt på transaksjoner og andre opplysninger knyttet til transaksjonen gi banker og andre finansforetak viktig informasjon om hvorvidt betalingen kommer fra eller skal gå til pengespill. I tillegg kan banker og andre finansforetak spørre kunden om transaksjonen er pengespill og samtidig informere om betalingsformidlingsforbudet. Dette er med på å forebygge mer pengespill på nettsider som ikke driver lovlig i Norge.
   
 • For å forberede og følge opp vedtak til banker og andre finansforetak om å stanse ulovlig pengespill, kan Lotteritilsynet også kreve noen typer opplysninger fra finansforetakene om selskapene som formidler ulovlig pengespill jf. forskrift om spillbetalingsformidling § 5. Lotteritilsynet kan ikke kreve personopplysninger knyttet til enkelttransaksjoner.

Når skal det rapporteres til ØKOKRIM ved EFE?

 • Ulovlig spillvirksomhet: Dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering knyttet til midlene som benyttes til ulovlig spillvirksomhet, skal banker og andre finansforetak (rapporteringspliktige) så fort som mulig oversende opplysninger til ØKOKRIM ved EFE om forholdene (jfr. hvitvaskingsloven § 26).
   
 • Ulovlig spillvirksomhet når en transaksjon er stanset: Dersom banker og andre finansforetak har stanset en transaksjon etter forskrift om forbud mot betalingsformidling for pengespill som ikke har tillatelse i Norge, skal det rapporteres til ØKOKRIM ved EFE dersom det etter nærmere undersøkelser er forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering knyttet til midlene som benyttes til ulovlig spillvirksomhet. Dersom det i disse tilfellene ikke er knyttet mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering til midlene skal det ikke rapporteres til ØKOKRIM ved EFE.
   
 • Lovlig spillvirksomhet: Merk også når det gjelder lovlig spillvirksomhet hvor det foreligger mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering i forhold til midlene som benyttes, skal dette rapporters til ØKOKRIM ved EFE.