Det viser avgjerda til Høgsteretts ankeutval, som skriv at "Ankene over straffekravene ikke tillates fremmet".

Les meir om dommen frå Hålogaland lagmannsrett her (lenke).