Schea har arbeidet i påtalemyndigheten siden 1997 (lenke), var assisterende ØKOKRIM-sjef fra 2004 til 2008 og førstestatsadvokat i ØKOKRIM fra 2001 til 2004.