Etterforskere fra andre politidistrikter eller medarbeidere fra kontrolletatene trekkes inn i etterforskingen ved behov. Selv om hvert etterforskingsteam er tildelt et særskilt ansvar for spesielle sakstyper, skal alle team (bortsett fra miljøteamet, som har et klart avgrenset saksfelt) i prinsippet kunne behandle enhver sak innenfor Økokrims ansvarsområder. Etterforskingsteamene får også bistand fra administrasjonsavdelingen, seksjon for fagstøtte og -utvikling, dataavdelingen og sekretariat som utfører fellestjenester.

Organisasjonskart

Ledelsen ved Økokrim

Sjef Økokrim Pål Lønseth

Arbeidserfaring

  • -

Utdannelse

  • -

 

Ass. sjef Økokrim Inge Svae-Grotli

Arbeidserfaring

Utdannelse

  •  

 

 

Avdelingsledere

Avdeling

Leder

Telefon

Avdeling 1

avdelingsleder Petter Nordeng

23 29 10 27

Avdeling 2

fungerende avdelingsleder Trude Stanghelle

23 29 11 19

Avdeling 3

avdelingsleder Aage Aase

23 29 11 10

Miljøkrimavdelingen

avdelingsleder Hans Tore Høviskeland

23 29 10 72

Enheten for finansiell etterretning

avdelingsleder Sven Arild Damslora

23 29 11 19

Administrasjonsavdelingen

fungerende avdelingsleder Bjørg Anne Gjærde

23 29 10 00

Dataavdelingen

fungerende avdelingsleder Jenny A. E. Hansen

23 29 10 00

Teamledere

Avdeling/Team

Teamleder

Telefon

Avdeling 1

Konkursteamet

førstestatsadvokat  Bård Thorsen

23 29 10 59

Skatteteamet

førstestatsadvokat Marianne Bender

23 29 13 46

Avgiftsteamet

førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik

23 29 10 16

Avdeling 2

Korrupsjonsteamet

konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring (fungerende)

23 29 11 06

Bedrageri- og korrupsjonsteamet

førstestatsadvokat Anne Allum

23 29 10 43

Verdipapirteamet

førstestatsadvokat

Avdeling 3

Utbytteteamet

førstestatsadvokat Geir Kavlie

23 29 10 81

Hvitvaskingsteamet

førstestatsadvokat Håvard Kampen

23 29 10 32

Bistandsteamet

politiinspektør Roger Broen

23 29 10 00

Miljøkrimavdelingen

Miljøteamet

førstestatsadvokat Marianne Djupesland

23 29 10 67

Enheten for finansiell etterretning

Analyseteamet

politioverbetjent Merete Klingenberg

23 29 10 91