Advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i 2 år og 9 måneder. Sykepleieren er dømt for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner og til en fengselsstraff på 2 år og 7 måneder. 
 
Begge er idømt inndragning av de mottatte pengene. 
 
Dømt for flere forhold 
Den tidligere advokaten er dømt for å ha overført 5,4 millioner kroner til den tidligere sykepleieren og i overkant av 2 millioner kroner til seg selv. Den tidligere sykepleieren er dømt for å ha medvirket til overføring av pengene til seg selv og for å ha brukt fornærmedes bankkort for i overkant av 100 000 kroner på varer til seg selv. 
 
Viktig prinsipiell sak
Økokrims etterforskning har rettet seg mot to profesjonelle aktører, som hadde et særlig ansvar for å passe på fornærmede og hennes økonomiske interesser, og som selv mottok store pengebeløp. 
 
Det er en prinsipielt viktig sak, fordi de domfelte har brutt den særlige tilliten som følger med stillingene de hadde som advokat og sykepleier.
 
– Det er alvorlig når de som er satt til å passe på pengene til en alderssvekket og sårbar person utnytter hennes tillit ved å svindle til seg store beløp, sier statsadvokat Anne Allum. 
 
Utnyttelse av stillinger
Retten skriver at det er "straffeskjerpende at underslaget gjelder et betydelig beløp" og at de dømte utnyttet sine stillinger som advokat og sykepleier. De skriver videre at det er "nettopp den tilliten (…) som gjorde det mulig å gjennomføre underslaget".
 
Dommen er ikke rettskraftig. 
 
 
Kontaktperson:
Anne Allum
statsadvokat
telefon: 41538395
anne.allum@politiet.no 
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)