Mannen ble også dømt til å betale erstatning til de fornærmede på om lag 2,3 millioner kroner. 
 
Han fikk i oppdrag av fornærmede og hennes advokat å reise til USA og prøve å få tilbake penger som den nå avdøde kvinnen hadde tapt i et tidligere bedrageri. Mannen fortalte til fornærmede og hennes advokat at han reiste til USA en rekke ganger og jobbet med å få tilbake pengene. 
 
Retten er enig med påtalemyndigheten i at domfelte har ført fornærmede og advokaten bak lyset, når det gjelder sine reiser og sitt arbeid i USA. Den finner det bevist:
 
"at utbetalingene til tiltalte var knyttet til en avtale om at han i etterkant av hver utbetaling skulle reise til USA for å arbeide med saken der," og " at tiltalte ikke har utført det arbeidet med saken som han gjennomgående har formidlet" til advokaten og fornærmede.
 
Svindel med gravemaskiner
Retten finner også bevist at domfelte har begått syv bedragerier etter at han hadde annonsert på internett at han hadde gravemaskiner og en lastebil til salgs. Gjennom annonsen oppnådd han kontakt med mulige kjøpere, som betalte inn hele eller deler av kjøpesummen til domfeltes konto. Etter at beløpet var betalt, så de ikke mer til pengene eller gravemaskinen/lastebilen.
Dette er en alvorlig sak, fordi det grove bedrageriet er rettet mot en eldre, sårbar og alderssvekket person, som fikk stor tiltro til mannen. Nettbedragerier har også blitt et økende samfunnsproblem, som særlig rammer privatpersoner, sier påtaleansvarlig i Økokrim, statsadvokat Anne Allum. 
 
Dommen er ikke rettskraftig.
 
Straffesaken startet med at Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere rapporteringspliktige. EFEs arbeid med  informasjonen ble formidlet til Økokrim, som startet etterforskning i saken.
 
Kontaktperson i Økokrim:
Anne Allum
statsadvokat
telefon: 415 38 395
 
kommunikasjon.okokrim@politiet.no
telefon: 23 29 10 30 (08.00-15.45)