Økokrim mener at de to gründerne ikke fortalte om den høye risikoen forbundet med kjøp av aksjer i The Nordic Group AS (TNG), som var morselskap til Nordic, og heller ikke ga andre vesentlige opplysninger, da de fikk flere ikke-profesjonelle investorer til å kjøpe TNG-aksjer.

- Investeringsbedragerier er et økende samfunnsproblem som det er viktig å bekjempe, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Trude Stanghelle.

I tillegg til grovt bedrageri, er de to gründerne, sammen med to tidligere meglere i Nordic, tiltalt for å ha brutt god forretningsskikk etter verdipapirhandelloven, grovt og gjentatte ganger, ved å unnlate å påse at kundenes interesser og markedets integritet ble ivaretatt på beste måte.

Økokrim har etterforsket saken etter anmeldelse fra Finanstilsynet.

- Tiltalen kommer som et resultat av en svært omfattende og krevende etterforskning med mange fornærmede, sier Stanghelle.

Økokrim forbereder en omfattende bevisførsel med et stort antall vitner og dokumentbevis. Det antas at hovedforhandling i saken vil gå over flere måneder.

Kontaktpersoner i saken:
Førstestatsadvokat Trude Stanghelle, tlf: 928 06 758
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen, tlf: 47488858