Om saken sier statsadvokat Henrik Horn: «Mistanken gjelder grovt bedrageri begått av direktøren for foreningen Rhipto Rapid Response – Norwegian center for global analyses. Konkret gjelder mistanken at det blant annet er levert uriktige regnskapsopplysninger til departementene som har muliggjort utbetaling av inntil NOK 56 millioner i perioden 2016-2020», .

Kontaktperson hos Økokrim:
Statsadvokat Henrik Horn, tlf: 916 84 157