14 tonn ulovlig fanget kongekrabbe
Mannen i 30-årene er siktet for grovt heleri. Som daglig leder i et større transportselskap mottok han i 2018 og 2019 til sammen minst 14 tonn ulovlig fanget kongekrabbe, til en verdi av minst 7 millioner kroner. Krabbene ble fraktet, solgt og distribuert under dekke av transportselskapets ordinære drift.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart en uregistrert, ladet halvautomatisk pistol. Det ble også gjort et mindre beslag av narkotika på mannens bopel.

Videresolgte krabbe
De to andre tiltalte er blant tiltalte nummer ens største kunder. De har over tid kjøpt den ulovlige krabben av ham og videresolgt det til en rekke andre kjøpere. Kvinnen er tiltalt for kjøp og videresalg av til sammen minst 3 tonn ulovlig fanget kongekrabbe. Tiltalen mot den siste mannen gjelder 588 kilo kongekrabbe.

Med disse tiltalene har Økokrim så langt tiltalt 8 personer i kongekrabbeopprullingen, der tiltalene i Finnmark og andre politidistrikt kommer i tillegg.

– Tiltalene viser at den ulovlige omsetningen av kongekrabbe har hatt et stort og vedvarende omfang i mange ledd, og at omsetningen er sammenblandet med ellers lovlig virksomhet, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen som er påtaleansvarlig i sakene.

Kontaktperson hos ØKOKRIM:
Førstestatsadvokat Håvard Kampen Tlf: 954 40 968
Kommunikasjonsansvarlig Ellen Cecilie Eriksen Tlf: 474 88 858