E&P Holding AS og TGS Nopec Geophysical Company ASA er ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik.

To menn som hadde ledende stillinger i selskapene er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette. Skattesviket er ifølge tiltalen på vel 291 millioner kroner og knytter seg til misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.

ØKOKRIM har henlagt siktelsen om markedsmanipulasjon mot TGS Nopec Geophysical Company ASA på bakgrunn av bevisets stilling.

ØKOKRIM har også henlagt mistanken om skattesvik som var rettet mot en mann fra Kristiansand på bakgrunn av bevisets stilling.

Grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik har en øvre strafferamme på seks års fengselsstraff.

- Denne saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

ØKOKRIM har lagt om rutinene for å sende ut tiltaler og forelegg til pressen. Media kan sende skriftlig forespørsel på epost og be om innsyn i tiltalebeslutninger og forelegg.

Kontaktpersoner hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender for kommentarer tlf. 902 04 300 eller kommunikasjonsrådgiver Mads Kvernen Kleppe for tiltaler og forelegg tlf 996 03 516, epost: mads.kleppe@politiet.no. Send helst epost.