Saken gjelder uforsvarlig slep av flytebrygge over Oslofjorden fra Helgeroa i Larvik kommune til Gressvik i Fredrikstad kommune i januar 2019.

Slepet representerte en fare for ferdselen.  Underveis røk slepet og flytebryggene som ikke var tilstrekkelig sikret, drev av avgårde.

Flytebryggene bestod av betong, trykkimpregnert treverk og isopor, og ble slått i stykker. Store mengder isopor, som er inneholdende plast, ble oppløst og havnet i fjære og nedre del av strandsonen på ulike steder i Grimstads skjærgård. Tiltalen gjelder derfor også for overtredelse av forurensningsloven.

Saken er oversendt Vestfold tingrett for beramming.

Kontaktperson: Førstestatsadvokat Marianne Djupesland, mobil: 911 15 460