- Dette er en alvorlig sak som omfatter et betydelig beløp. Vi er tidlig i etterforskingsfasen og startet avhør av de siktede onsdag, sier politiadvokat Anne Allum i ØKOKRIM.

Kontaktperson i ØKOKRIM: Politiadvokat Anne Allum, tlf 415 38 395.