Oslo-mannen er dømt for grove bedragerier og dokumentfalsk i perioden 2012 til 2016.

Dommen er ikke rettskraftig.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Håvard Kampen i ØKOKRIM, tlf. 23 29 10 32