Blant de tiltalte er kvinnens tidligere advokat og sykepleieren som drev sykehjemmet kvinnen bodde på.

Den tidligere advokaten har, ifølge tiltalen, underslått 7,4 millioner kroner fra en eldre kvinne som var hans klient. Advokaten skal ha utferdiget flere gavebrev på vegne av fornærmede til den tidligere sykepleieren og seg selv. Deretter skal han ha overført til sammen 5,4 millioner kroner til sykepleieren og 2 millioner kroner til seg selv. Dette ble gjort selv om fornærmede, på grunn av svekket helse ikke forsto betydningen av gavebrevene, og var svært lett å lede.

Den tidligere sykepleieren er tiltalt for å ha medvirket til underslag av 5,4 millioner kroner, og er også tiltalt for å ha brukt fornærmedes bankkort til å kjøpe varer til seg selv. Kvinnen drev sykehjemmet som den fornærmede bodde på.

- Det er en alvorlig tiltale, fordi det er snakk om store beløp, fornærmede var i en sårbar situasjon og fordi vi mener at de tiltalte har brutt med den særlige tilliten som følger med stillingen de hadde som advokat og sykepleier, sier statsadvokat og påtaleansvarlig Anne Allum.

En mann i 60-årene er i tillegg tiltalt for grovt bedrageri ovenfor den samme fornærmede. Mannen fikk i oppdrag å prøve å få tilbake penger som fornærmede hadde tapt i et tidligere bedrageri. I følge tiltalen fortalte han til den fornærmede kvinnen at han reiste til USA en rekke ganger og jobbet med å få tilbake pengene, til tross for at han ved flere anledninger ikke reiste og ellers arbeidet minimalt med oppdraget. Mannen har fått utbetalt til sammen ca. 1,9 millioner kroner fra fornærmede.

Strafferammen for grove underslag og grove bedragerier er 6 års fengsel.

Straffesaken startet med at Enheten for finansiell etterretning (EFE) ved Økokrim mottok rapporter om mistenkelige transaksjoner fra flere rapporteringspliktige. EFEs arbeid med informasjonen ble formidlet til Økokrim, som startet etterforskning i saken.

Kontaktperson i Økokrim:

Statsadvokat Anne Allum, telefon: 415 38395