ØKOKRIM tok tidligere i år ut tiltaler og forelegg for grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik mot to menn og to selskaper. E&P Holding AS og TGS Nopec Geophysical Company ASA ble ilagt forelegg på 85 millioner kroner hver for henholdsvis grovt skattesvik og medvirkning til grovt skattesvik. E&P Holding vedtok tidligere denne måneden forelegget.

To menn som hadde ledende stillinger i selskapene er tiltalt for grovt skattesvik og medvirkning til dette. Skattesviket er ifølge tiltalen på vel 291 millioner kroner og knytter seg til misbruk av den statlige leterefusjonsordningen.

- Denne saken er alvorlig fordi skattesviket omhandler et betydelig beløp og innebærer misbruk av leterefusjonsordningen for oljeselskaper, sier førstestatsadvokat Marianne Bender i ØKOKRIM.

Saken er berammet over 55 dager i Oslo tingrett med oppstart 22. januar 2018.

Kontaktperson hos ØKOKRIM: førstestatsadvokat Marianne Bender tlf. 902 04 300