Ifølge tiltalen er forsikringsbedrageriet fordelt på 19 forsikringstilfeller og beløper seg til minst 290.601 kroner gjennom  utbetalinger fra flere forsikringsselskap. Ifølge tiltalen har mannen i rolle som daglig leder underslått 190.281 kroner fra en virksomhet. Veterinæren er også tiltalt for å ha unnlatt å bokføre inntekter på vel 3,16 millioner kroner.
 
Saken er berammet til 15. november i Kongsberg og Eiker tingrett.
 
Kontaktperson i ØKOKRIM: konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl, telefon 90 51 90 92.